Ako nás môžete podporiť?

 • Ak našu činnosť vnímate ako dôležitú, môžete nás podporiť anonymným príspevkom v ľubovoľnej výške na účet číslo 4019326922 / 7500 (ČSOB) / IBAN: SK24 7500 0000 0040 1932 6922, BIC: CEKOSKBX jednorázovo alebo formou trvalého príkazu.

 • Hmotné dary

 • Klub filantropiek a filantropov (trvalý príkaz)

 • Pomocou nasledujúceho formuláru

 • 2 % z dane

  Údaje potrebné na poukázanie 2 %:
  Obchodné meno (Názov): OZ HANA
  Právna forma: občianske združenie
  IČO/SID: 42322952
  Sídlo: 05201 Teplička, Teplička 267


GIVENIO

http://givenio.org/sk/

Givenio logo

postup:

 1. vyberte si z ponuky obchodov, v ktorom chcete nakúpiť
 2. v kolonke „podporím“ napíšte „OZ HANA“
 3. pokračujte vstupom „do obchodu“

Dobromat

http://dobromat.sk/podporim/oz-hana

Dobromat.sk - každým nákupom pomáhate

postup:

 1. vyberte si z ponuky obchodov, v ktorom chcete nakúpiť
 2. v kolonke „podporím“ napíšte „OZ HANA“
 3. pokračujte vstupom „do obchodu“