Bezpečnostný plán

Ako postupovať pri útoku

V prípade napadnutia volajte políciu 158 alebo 112!

 • Pri útoku sa snažte vyvarovať miestnostiam bez okien a dverí. Najnebezpečnejšie miestnosti sú kúpeľňa alebo toaleta.
 • Pokúste sa dostať k východu a utiecť.
 • Pred príchodom polície neupratujte prípadné stopy po násilí. S políciou sa snažte hovoriť bez prítomnosti partnera, ak ste bola napadnutá navštívte odborného lekára a nechajte si vypracovať lekársku správu, ak partner nebol zaistený políciou zvažujte náhradné ubytovanie, kontaktujte krízové centrum vo Vašom okolí, ktoré Vás pomôže zorientovať sa v situácii, pokiaľ je to možné neodchádzajte bez detí, zdôverte sa priateľom alebo príbuzným, ktorým dôverujete, od ktorých môžete dostať aspoň krátkodobú pomoc.

Plán odchodu od zneužívateľa pri dlhodobom násilí

 • Dopredu si naplánujte, premyslite únikové cesty zo všetkých dverí a okien.
 • Vopred si rozmyslite, kam pôjdete, ak sa dostanete von z bytu alebo z domu.
 • Dohodnite si so susedmi signál, znamenie, ktoré bude signalizovať, že potrebujete pomoc a majú volať políciu napr. krik, búchanie na stenu…
 • Naučte deti používať telefón a zavolať políciu, deti by mali vedieť, kde je v byte bezpečné miesto – izba, ktorá sa dá zamknúť, alebo ako utiecť k susedom, pokiaľ by potrebovali pomoc.
 • Vysvetlite deťom, že ich úlohou je zostať v bezpečí a nie brániť alebo chrániť vás.
 • Zdôverte sa priateľom alebo príbuzným, ktorým dôverujete, od ktorých môžete dostať aspoň krátkodobú pomoc.
 • Uschovajte si lekárske správy o násilí, dôležité dokumenty mimo domov, dosah zneužívateľa.
 • Majte pripravenú finančnú rezervu na cestovanie, prenocovanie, stravu, drobné na autobus.
 • Zabalte si pohotovostnú tašku s peniazmi, oblečením, liekmi a dôležitými dokumentmi.
 • Pokiaľ je to možné, neodchádzajte bez detí.
 • Veci, na ktorých vám záleži (fotky, hodnotné veci) odneste mimo domu.
 • Ak chcete od násilníka odisť – odťahovať sa, naplánujte si to tak, keď nebude dlhšie doma (v práci, na služobnej ceste…), kam idete povedzte iba ľudom ktorým dôverujete.
 • Kontaktujte krízové centrum vo Vašom okolí, ktoré Vám pomôže riešiť situáciu.

Pri odchode od násilníka si zoberte so sebou:

 • občiansky preukaz, pas
 • kartičku poistenca (svoju a detí)
 • sobášny list
 • rodné listy (svoj a detí)
 • vodičský a technický preukaz
 • peniaze, kreditné karty, vkladné knižky
 • kľúče od bytu, domu, auta
 • lieky
 • doklady o násilí (lekárske záznamy)
 • dokumenty o byte, dome, pôžičke, hypotéke, nájomnú zmluvu
 • náhradné oblečenie
 • veci citovej hodnoty

Zdroj: www.mymamy.sk