Plánujeme

Plánované udalosti


V-DAY 2018, Spišská Nová Ves

V-DAY 2018, Spišská Nová Ves

Pozývame Vás na 3. ročník úspešného divadelného predstavenia Monológy Vagíny, ktoré v rámci medzinárodného hnutia V-20 / V-DAY odohrá Divadlo na opätkoch v Spišskej Novej Vsi.

Námetom predstavenia je rovnomenná kniha, ktorú napísala v roku 1995 Eve Ensler s cieľom oslavovať ženstvo. Inšpiráciou boli rozhovory s 200 ženami, ktoré popísali svoju skúsenosť s násilím, či už v mladosti alebo v dospelom veku, vo vojnovom období ale aj v období mieru. Svoj príbeh v jednotlivých kapitolách prerozprávajú v prvej osobe VAGÍNY. Kniha mala v Spojených štátoch amerických aj po celom svete veľký úspech. Práve pre to, že tak zaujímavým spôsobom prináša tému, ktorá je tabu. Následne v roku 1998 zorganizovala Eve prvé divadelné predstavenie, ktorého výťažok smeroval do miestneho centra pre ženy zažívajúce násilie. Odvtedy sa z toho stala tradícia, ktorá posilňuje ženy a zviditeľňuje tému násilia. Vytvára tak bezpečný priestor, ktorý je v dnešnej dobe tak vzácny. Zároveň predstavuje spôsob vyjadrenia svojho názoru v téme násilia na ženách prostredníctvom priamej finančnej pomoci.

Tento rok je to už 20 rokov, čo sa v mesiaci február odohrávajú po celom svete divadelné predstavenia, počas ktorých sa ženy stretávajú a čítajú jednotlivé monológy. Výťažky z týchto divadelných predstavení potom putujú do miestnych centier pomáhajúcich konkrétnym ženám zažívajúcim násilie.

Príďte aj Vy a zažije neopakovateľnú silu ženského hnutia.

V prípade ak máte záujem podporiť HANU v jej činnosti môžete tak urobiť prostrednictvom tohto linku: http://www.ozhana.sk/sk/podporte-nas/

Alebo nás sledujte na facebooku: https://www.facebook.com/events/426711974429235/

 • 15. február 2018
 • 19.00
 • @ Dom Matice Slovenskej, Zimná 68, Spišská Nová Ves

Verejné zhromaždenie Vypískajme násilie
 • 2. december 2016
 • 15.45
 • @ Pred Levočskou bránou

Výstava Umlčané svedkyne
 • 2. december 2016
 • 09.00
 • @ Pred Levočskou bránou

Monológy vagíny
 • 26. február 2016
 • 18.00
 • @ Finestra, Letná 76, 052 01 Spišská Nová Ves

Verejné zhromaždenie Vypískajme násilie
 • 1. december 2015
 • 16.00
 • @ Pred Levočskou bránou v Spišskej Novej Vsi

Výstava Umlčané svedkyne
 • 1. december 2015
 • 10.00
 • @ Pred Levočskou bránou v Spišskej Novej Vsi

Záverečná konferencia OZ HANA

Záverečná konferencia OZ HANA

Dňa 23. júna 2015 o 10:00 hod. sa v priestoroch Multifunkčného energeticko-baníckeho centra, Nábrežie Hornádu 14, 052 01 Spišská Nová Ves, uskutoční záverečná konferencia OZ HANA.

Konferencia je určená pre odbornú a laickú verejnosť. Jej cieľom je zhodnotenie projektu, zdieľanie poznatkov a skúseností vybraných organizácií a inštitúcií pôsobiacich v problematike násilia páchaného na ženách a ich deťoch, budovanie a prehlbovanie spolupráce za účelom skvalitnenia pomoci a podpory ženám zažívajúcim rodovo podmienené násilie a ich deťom.

Záverečná konferencia je organizovaná v rámci projektu Poradenské centrum HANA v Spišskej Novej Vsi, číslo projektu DGV01006, názov programovej oblasti Domáce a rodovo podmienené násilie.

V prípade záujmu o účasť na konferencii prosíme o zaslanie potvrdenia o účasti elektronicky na adresu ozhana.snv@gmail.com. Tešíme sa na Vás !

 • 23. jún 2015
 • 10.00
 • @ Multifunkčné energeticko-banícke centrum Nábrežie Hornádu 14, Spišská Nová Ves

Odzvoňme násiliu na ženách - Podporme Istanbulský dohovor

Odzvoňme násiliu na ženách - Podporme Istanbulský dohovor

Aj jeden podpis môže zmeniť životy tisícok žien ...

Ak aj vy pokladáte za dôležité, aby všetky ženy a dievčatá v našej krajine žili svoj život dôstojne, bezpečne a bez hrozby násilia, príďte v pondelok 27.4.2015 v čase od 10:00 do 16:30 pred Levočskú bránu. Na tomto mieste budete mať možnosť stretnúť sa s Adrianou Mesochoritisovou, OZ HANA a Divadlom na opätkoch a tiež svojim podpisom prispieť k výzve na urýchlenie ratifikácie Istanbulského dohovoru. Tešíme sa na Vás !

Hlavným motívom kampane je heslo Odzvoňme násiliu na ženách – Podporme Istanbulský dohovor. Heslo vyjadruje vieru, že ratifikácia a implementácia Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (tzv. Istanbulského dohovoru) môže priniesť zásadný prelom a prispieť k ukončeniu násilia páchaného na ženách. Ako hovorí politologička a aktivistka Adriana Mesochoritisová: „Dohovor je najkomplexnejšou európskou stratégiou na odstránenie násilia páchaného na ženách, a preto predstavuje veľkú nádej. Slovenská republika ho podpísala ako jedna z prvých krajín Rady Európy v roku 2011 a zaviazala sa ratifikovať ho do roku 2013. Doposiaľ sa tak nestalo, čo znamená, že ženy a dievčatá musia na zefektívnenie ochrany svojich životov naďalej čakať. My sme presvedčení a presvedčené, že na to neexistuje žiaden relevantný dôvod.“ /Adriana Mesochoritisová, štatutárna zástupkyňa Možnosť voľby, o.z./

 • 27. apríl 2015
 • 10.00
 • @ pred Levočškou bránou, Spišská Nová Ves

„V“ day
 • 19. február 2015
 • 18.00
 • @ Alchýmka, Letná 59, Spišská Nová Ves