Plánujeme

Plánované udalosti


Verejné zhromaždenie Vypískajme násilie
 • 2. december 2016
 • 15.45
 • @ Pred Levočskou bránou

Výstava Umlčané svedkyne
 • 2. december 2016
 • 09.00
 • @ Pred Levočskou bránou

Monológy vagíny
 • 26. február 2016
 • 18.00
 • @ Finestra, Letná 76, 052 01 Spišská Nová Ves

Verejné zhromaždenie Vypískajme násilie
 • 1. december 2015
 • 16.00
 • @ Pred Levočskou bránou v Spišskej Novej Vsi

Výstava Umlčané svedkyne
 • 1. december 2015
 • 10.00
 • @ Pred Levočskou bránou v Spišskej Novej Vsi

Záverečná konferencia OZ HANA

Záverečná konferencia OZ HANA

Dňa 23. júna 2015 o 10:00 hod. sa v priestoroch Multifunkčného energeticko-baníckeho centra, Nábrežie Hornádu 14, 052 01 Spišská Nová Ves, uskutoční záverečná konferencia OZ HANA.

Konferencia je určená pre odbornú a laickú verejnosť. Jej cieľom je zhodnotenie projektu, zdieľanie poznatkov a skúseností vybraných organizácií a inštitúcií pôsobiacich v problematike násilia páchaného na ženách a ich deťoch, budovanie a prehlbovanie spolupráce za účelom skvalitnenia pomoci a podpory ženám zažívajúcim rodovo podmienené násilie a ich deťom.

Záverečná konferencia je organizovaná v rámci projektu Poradenské centrum HANA v Spišskej Novej Vsi, číslo projektu DGV01006, názov programovej oblasti Domáce a rodovo podmienené násilie.

V prípade záujmu o účasť na konferencii prosíme o zaslanie potvrdenia o účasti elektronicky na adresu ozhana.snv@gmail.com. Tešíme sa na Vás !

 • 23. jún 2015
 • 10.00
 • @ Multifunkčné energeticko-banícke centrum Nábrežie Hornádu 14, Spišská Nová Ves

Odzvoňme násiliu na ženách - Podporme Istanbulský dohovor

Odzvoňme násiliu na ženách - Podporme Istanbulský dohovor

Aj jeden podpis môže zmeniť životy tisícok žien ...

Ak aj vy pokladáte za dôležité, aby všetky ženy a dievčatá v našej krajine žili svoj život dôstojne, bezpečne a bez hrozby násilia, príďte v pondelok 27.4.2015 v čase od 10:00 do 16:30 pred Levočskú bránu. Na tomto mieste budete mať možnosť stretnúť sa s Adrianou Mesochoritisovou, OZ HANA a Divadlom na opätkoch a tiež svojim podpisom prispieť k výzve na urýchlenie ratifikácie Istanbulského dohovoru. Tešíme sa na Vás !

Hlavným motívom kampane je heslo Odzvoňme násiliu na ženách – Podporme Istanbulský dohovor. Heslo vyjadruje vieru, že ratifikácia a implementácia Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (tzv. Istanbulského dohovoru) môže priniesť zásadný prelom a prispieť k ukončeniu násilia páchaného na ženách. Ako hovorí politologička a aktivistka Adriana Mesochoritisová: „Dohovor je najkomplexnejšou európskou stratégiou na odstránenie násilia páchaného na ženách, a preto predstavuje veľkú nádej. Slovenská republika ho podpísala ako jedna z prvých krajín Rady Európy v roku 2011 a zaviazala sa ratifikovať ho do roku 2013. Doposiaľ sa tak nestalo, čo znamená, že ženy a dievčatá musia na zefektívnenie ochrany svojich životov naďalej čakať. My sme presvedčení a presvedčené, že na to neexistuje žiaden relevantný dôvod.“ /Adriana Mesochoritisová, štatutárna zástupkyňa Možnosť voľby, o.z./

 • 27. apríl 2015
 • 10.00
 • @ pred Levočškou bránou, Spišská Nová Ves

„V“ day
 • 19. február 2015
 • 18.00
 • @ Alchýmka, Letná 59, Spišská Nová Ves