Čo je násilie páchané na ženách?

„Násilie páchané na ženách je zrejme najnehanebnejším porušovaním ľudských práv. Nemá žiadne zemepisné, kultúrne alebo majetkové hranice. Pokiaľ bude pretrvávať, nemôžeme tvrdiť, že skutočne napredujeme v smerovaní k rovnosti, rozvoju a mieru.“
Kofi Annan, Generálny tajomník OSN

V intímnych vzťahoch je násilie páchané na ženách ich manželmi, partnermi, bývalými manželmi alebo bývalými partnermi. Nie je závislé od veku, sociálneho postavenia, vzdelania, etnickej a náboženskej príslušnosti, od temperamentu alebo od mentálnej výbavy partnerov.

Predstavuje najzávažnejšiu a najrozsiahlejšiu formu násilia páchaného na ženách. No môže mať aj iné formy, napríklad násilie páchané na ženách v párových vzťahoch, obchodovanie so ženami, znásilnenie, sexuálne zneužívanie a sexuálne obťažovanie, nútená prostitúcia, mrzačenie ženských pohlavných orgánov, atď.

Slovenská republika sa zaviazala k vnímaniu príčin a dôsledkov násilia páchaného na ženách rodovo a ľudsko-právne – teda zo štrukturálneho, nerovnomerného rozdelenia moci medzi mužmi a ženami v spoločnosti. Toto chápanie sa používa aj v národných dokumentoch vlády SR.

  • Násilie je trestný čin.
  • Za násilie je zodpovedný ten, kto sa ho dopúšťa.
  • Nikto nemá právo za žiadnych okolností sa k inému človeku správať násilne.