Vypískajme násilie páchané na ženách a ich deťoch aj v Spišskej Novej Vsi 2014