Forms, patterns, dynamics of violence

Forms

Women’s experience show that violence against women in intimate relationships is usually a combination of several forms of violence.

These forms can be summarized in five basic categories:

 1. Fyzické formy násilia – v tejto forme sa stretávame s fackami, strkaním, popáleninami, kopaním, trhaním vlasov, ubližovaním predmetmi (zbraňou a pod.), vystrkovaním z okna či balkóna. Dôsledkom tohto násilia môžu byť modriny, pomliaždeniny, tržné rany, zlomeniny, zranenia s dlhodobými zdravotnými komplikáciami či rôzne chronické ochorenia. Môže viesť k zavraždeniu ženy a/alebo detí. Pod touto formou rozumieme aj skryté formy, ako napríklad hrozba takýmto správaním, hádzanie predmetmi s úmyslom hodiť vedľa ženy a/alebo dieťaťa a tým ich vystrašiť alebo ďalšie spôsoby, ktoré nezanechávajú zranenia.
 2. Psychické formy násilia – napríklad vyhrážanie sa únosom detí, ublížením rodine alebo známym, vraždou ženy/detí, mužove vyhrážanie sa samovraždou, zastrašovaním ženy, neustále kritizovanie a kontrola ženy, verbálne útoky, obťažovanie a prenasledovanie. Jednou z foriem psychického násilia je sociálna izolácia. Muž svojej partnerke zakazuje kontakt s rodinou a známymi.
 3. Ekonomické formy násilia – také správanie, ktorého dôsledkom je kontrola a obmedzený prístup k financiám. Ženy a deti majú často nižšiu životnú úroveň ako násilný manžel, partner či otec. Muž zámerne neprispieva v starostlivosti o domácnosť, zadlžuje rodinu alebo rozhodnutie o akomkoľvek finančnom záväzku je len na ňom.
 4. Sexualizované násilie – jeho cieľom nie je uspokojenie, ale dosiahnutie úplnej kontroly nad telom ženy. Konkrétne vynucovanie pohlavného styku či iných sexuálnych praktík, nútenie k sexu s inými partnermi, pred inými ľuďmi/deťmi, znásilnenie a podobne.
 5. Prenasledovanie – predstavuje osobitnú formu násilia, ktorá môže pokračovať aj po ukončení vzťahu. Kontrola ženy prostredníctvom vysokej frekvencie telefonátov, esemesiek, e-mailov, čakanie pred prácou, sledovanie s kým a kam chodí.

Patterns

Violent man is trying to achieve full power and control over woman. In an effort to weaken her confidence and personality of woman he often uses certain behavior patterns:

 • Isolation
 • Maintaining the horror and terror
 • Humiliation and denigration
 • The application of absolute control
 • Blaming partner for violence and justification of violence
 • Enforcement of trivial activities and exhaustion
 • Occasional kindness
 • Distorted self-perception and reality by women

The dynamics of the cycle of violence

Violent behavior has its dynamics, which is the same in all cases. Violence in the relationship lasts a long time and the different stages are repeated cyclically.

 • Tension increases: In a relationship tension increases, for example, because the woman has a different opinion on things and expresses disagreement. Violent man has been trying to win over the woman by using power and control.
 • Acute attack: Tension degenerates into violence. The man commits the attack (any form of violence, or its combination).
 • Silence / denial: After the attack, violent man committed violence denies or downplays the situation. At this stage woman is most often silent because she fears further violence or decides to seek help and plans to leave the violent relationship.
 • “Honeymoon”: The next phase is the phase of “honeymoon”. Man often manifests various favors toward women (gifts, expressions of love and affection) or promises will no longer behave violently, that will change.