Activities

 • Kampaň 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách v Spišskej Novej Vsi 2016

  Poster Gallery
 • Predstavenia Dračie pytačky realizované v rámci projektu "Zlepšenie kvality poradenstva pre ženy zažívajúce rodovo podmienené násilie v partnerských vzťahoch v Košickom samosprávnom kraji"

  Poster Gallery
 • Workshopy realizované v rámci projektu "Zlepšenie kvality poradenstva pre ženy zažívajúce rodovo podmienené násilie v partnerských vzťahoch v Košickom samosprávnom kraji"

  Poster Gallery
 • Monológy vagíny 2016

  Poster Gallery
 • Kampaň 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách v Spišskej Novej Vsi 2015

  Poster Gallery
 • Záverečná konferencia k projektu "Poradenské centrum HANA v Spišskej Novej Vsi"

  Poster Gallery
 • Let’s ring the bell against violence against women – let’s support Istanbul Convention

  Poster Gallery
 • Vagina Monologues 2015

  Poster Gallery
 • Campaign 16 days of activism against violence against women in Spišská Nová Ves 2014

  Poster Gallery
 • Opening conference for the launching of the project “Counselling Centre HANA in Spišská Nová Ves”

  Poster Gallery
 • Campaign 16 days of activism against violence against women in Spišská Nová Ves 2013

  Poster Gallery
 • Campaign 16 days of activism against violence against women in Spišská Nová Ves 2012

  Poster Gallery