History

Občianske združenie HANA sme založili v roku 2013 v Spišskej Novej Vsi. Vytvorili ju ženy pre ženy, ktoré majú skúsenosť s násilím, a ich deti. HANA je pomenovaná z úcty k Hane Gregorovej, ktorú vnímame ako významnú organizátorku Ženského hnutia, prvú slovenskú feministku, v ktorej odkaze pokračujeme.

Samotnému vzniku HANY predchádzalo množstvo dobrovoľníckych aktivít, dobrovoľníckej práce v špecifických ženských MVO, vzdelávania sa a predovšetkým rozhovorov a stretnutí s aktivistkami v problematike, ich povzbudenie a podpora.

Našou snahou bolo vytvoriť v HANE bezpečný a dôverný priestor, v ktorom by ženy a deti mohli hovoriť o svojej skúsenosti s násilím. Preto sme s podporou ženských MVO začali budovať poradenské centrum, ktoré je postavené na skúsenostiach predchodkýň a poskytuje pomoc, ktorá vychádza z potrieb žien zažívajúcich násilie.

Dnes je Poradenské centrum HANA miesto, kde je prioritou bezpečie a ochrana žien, dôvera a rešpekt k ich skúsenosti, zabezpečenie pomoci a podpory, ktorá vychádza z ich potrieb, a posilnenie žien k tomu, aby mohli žiť svoj život bez násilia. Je pre nás preto dôležité, aby v HANE pracovali ženy, ktoré sú nie len vyškolené, ale predovšetkým citlivé a rešpektujúce k potrebám a rôznorodosti žien. Bezplatnú a dlhodobú pomoc a podporu ženám poskytujú prostredníctvom špecializovaného poradenstva 3 poradkyne a externe spolupracujeme s advokátkou, ktorá zabezpečuje právne poradenstvo, konzultácie a tiež advokátske zastupovanie.

Okrem priamej pomoci ženám, ktoré majú skúsenosť s násilím, sa tiež venujeme zvyšovaniu povedomia a scitlivovaniu odbornej a širokej verejnosti. Organizujeme pracovné stretnutia a vzdelávame zástupcov a zástupkyne relevantných štátnych, verejných inštitúcií a organizácii. S mladými ľuďmi hovoríme o problematike prostredníctvom neformálnych diskusii na základných a stredných školách. Pre širokú verejnosť organizujeme v spolupráci s Divadlom na opätkoch a organizáciami združenými v Bezpečnej ženskej sieti rôzne aktivity, z ktorých ako najdôležitejšiu vnímame kampaň 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách.

Všetky naše aktivity realizujeme s jasným poslaním, ktorým je bezpečie, ochrana a posilnenie žien, obhajoba práv žien, ako aj spoločenská zmena, s víziou nulovej tolerancie násilia páchaného na ženách v našej spoločnosti.

„Žiť život slobodne a bez násilia je základné ľudské právo.“