Kto zažíva násilie?

Násilie v intímnych vzťahoch môže zažiť každá žena bez ohľadu na vzdelanie, spoločenské a ekonomické postavenie, rodinné zázemie, vek, náboženské vyznanie, farbu pleti, národnú príslušnosť alebo etnický pôvod.

Násilie páchané na ženách predstavuje špecifickú formu násilia, ktorú zažívajú ženy kvôli tomu, že sú ženami, alebo ktoré ženy postihuje nepomerne viac (definícia OSN).