2 % z dane

Vaše 2 % vytvárajú pre ženy zažívajúce násilie v párových vzťahoch a ich deti bezpečný priestor kde dostanú pomoc a podporu smerujúcu k tomu, aby mohli žiť život bez násilia a uplatňovať si svoje ľudské práva, akými sú právo na život, právo nebyť podrobovaná neľudskému a ponižujúcemu zaobchádzaniu a právo na slobodu a bezpečnosť.